Ga naar de inhoud

Doneren

Wij bieden A Taste of Christmas geheel gratis aan, want de kerk trakteert! Wil jij/wilt u ons toch graag steunen, omdat je/u het leuk en/of belangrijk vindt dat wij dit doen? Dat is mogelijk! Maak dan een gift over naar de kas van geloofsgemeenschap Vitamine G. De bijdrage komt geheel ten bate van A Taste of Christmas (georganiseerd en mede gefinancierd door geloofsgemeenschap Vitamine G en de Protestantse gemeente Hilversum; de Diependaalsekerk wordt beschikbaar gesteld door de Stichting tot Behoud van de Diependaalsekerk). Alle giften zijn belastingaftrekbaar. Alvast hartelijk dank!

Doneren via iDeal

Open de link om via iDeal over te maken met SKGCollect.
Bij omschrijving graag vermelden: bijdrage A Taste of Christmas

Doneren via bankoverschrijving
NL33RABO 0373 722 613
ten name van Vitamine G
o.v.v. A Taste of Christmas